Praktijkbijeenkomst ‘Energie en Omgeving’

donderdag 12 januari 2017 84x gelezen

De snelheid van en draagvlak voor de energietransitie wordt voor een groot deel bepaald in het ruimtelijk domein. Het energievraagstuk is niet alleen een kwantitatieve en kwalitatieve zin een omvangrijke en uitdagende ruimtelijke opgave, het biedt ook nieuwe perspectieven voor ruimtelijke ontwikkelingen en transformaties in stad en regio.

Gemeenten, provincies en regio’s staan voor de opgave om de energietransitie een plek te geven in hun ruimtelijk beleid. En om tegelijk met de invoering van de Omgevingswet en het opstellen van de eigen Omgevingsvisies strategieën te ontwikkelen voor het ruimtelijk accommoderen van duurzame energiebronnen en het faciliteren van nieuwe initiatieven. Een uitdagende opgave.

Om gemeenten en regio’s te ondersteunen organiseren de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Infrastructuur en Milieu, RVO en RUIMTEVOLK – in kader van het Programma Regionale Energiestrategieën – op 14 februari een speciale praktijkbijeenkomst over de koppeling van de energietransitie met omgevingsbeleid. Tijdens deze bijeenkomst delen experts en koplopers hun kennis en ervaring en worden deelnemers uitgedaagd actief invulling te geven aan actuele en eigen praktijkcasuistiek. Deelnemers kunnen hun eigen regio hiervoor aandragen via deze link

Tijdens deze bijeenkomst krijgen deelnemers antwoord op de vragen: Hoe breng ik de regionale energieopgave (energiebehoefte en potentie) in kaart? Op welke manier geef ik vorm aan omgevingsbeleid en -management en kan ik initiatiefnemers, grond- en vastgoedeigenaren en energiepartijen ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen van duurzame energieprojecten? Wat is daarbij de rol en welke kansen bieden de Omgevingswet en lokale en regionale Omgevingsvisies?

Doelgroep

De bijeenkomst is speciaal ontwikkeld voor ruimtelijke professionals (stedenbouwkundigen, planologen, strategen etc.) van gemeenten en regio’s die betrokken zijn bij de energietransitie en/of het opstellen van nieuw omgevingsbeleid én voor de deelnemers van het brede lerende netwerk Regionale Energiestrategieen.


Reacties Reacties

Reageren
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
S+RO is een uitgave van Aeneas.
© 2017 www.sronet.nl - alle rechten voorbehouden.