Colofon

S+RO werkt met een onafhankelijke redactie. Alle redacteuren zijn werkzaam in de praktijk van stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling. De redactie stelt de thematische specials en overige rubrieken samen, beoordeelt kopij en werkt samen met gastredacteuren of partijen die een (gesponsorde) special willen laten maken. Kopij is altijd welkom!

Samenstelling redactie

Paul Gerretsen, hoofdredacteur (Vereniging Deltametropool)
 

Annemiek Rijckenberg, redacteur (Rijckenberg Advies Stedelijke Ontwikkeling)

Arjan Harbers, redacteur (Planbureau voor de Leefomgeving en Topotronic)

Jeroen Niemans, redacteur (Platform31)

Maurits Schaafsma, redacteur (Schiphol Group)
Vincent Kompier, redacteur (schrijver/editer/onderzoeker at Textoer)

 

Overname artikelen
Overname van artikelen en illustraties alleen na schriftelijke toestemming

 

Publicatievoorwaarden

De algemene publicatievoorwaarden van de uitgever worden verondersteld bekend te zijn en zijn op aanvraag beschikbaar. Hoewel de grootst mogelijke zorg wordt besteed aan de inhoud van het blad, zijn redactie en uitgever van S+RO niet aansprakelijk voor de gevolgen, van welke aard ook, van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op de informatie in deze uitgave. Niet altijd kunnen rechthebbenden van gebruikt beeldmateriaal worden achterhaald. Belanghebbenden kunnen contact opnemen met de uitgever.

 

S+RO wordt tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. Alle auteurs van tekstbijdragen in de vorm van artikelen of ingezonden brieven en/of makers van beeldmateriaal worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee in te stemmen, e.e.a. overeenkomstig de publicatie- en/of inkoopvoorwaarden. Deze liggen bij de redactie ter inzage en zijn op te vragen.

S+RO is een uitgave van Aeneas.
© 2017 www.sronet.nl - alle rechten voorbehouden.