Tijdschrift S+RO

Stedenbouw + Ruimtelijke Ordening

 

S+RO is een onafhankelijk vaktijdschrift over stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling. Vanaf 1918 geeft S+RO inzicht in ontwikkelingen in stad en regio, informeert de praktijk, biedt verdieping en een platform voor het vakdebat. In thematische specials en tijdens de S+RO Live talkshow in samenwerking met Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.

 

Naast thematische specials geven de rubrieken Intro, Platform en Recensies een beeld van actuele (internationale) ontwikkelingen en de laatste vakliteratuur.

Thema’s 2016:

  • Gezonde Stad (maart)
  • Nieuwe mobiliteit (mei/juni)
  • Urban Agenda (juli/augustus)
  • Recreatie (november)

 

 

Bekijk de auteursrichtlijnen >

Bekijk de advertentiemogelijkheden >

S+RO is een uitgave van Aeneas.
© 2017 www.sronet.nl - alle rechten voorbehouden.